fbpx
Image Alt
  /  Политика за защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно и да сте наясно как използваме вашата информация и информацията на вашите деца.

Данните се обработват от „Забавна математика“ ЕООД, ЕИК 203301249, представлявано от управителя Светлана Добринова Горанова, адрес: гр. София, ж.к. “Дружба 2”, бл. 405, ап. 79, адрес на електронна поща: matematikata.zabavna@gmail.com.

КАКВО Е GDPR?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет още през 2016 г. , но влиза в сила на 25.08.2018 г. Рекламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на лични данни в целия Европейски съюз, като се цели промяна в начина, по който организациите боравят с него. След 25 май 2018 г. всички граждани на Европейския съюз имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните огранизации. GDPR защитава правото за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност, когато закупувате присъствен или онлайн курс за деца или когато се запишете да получавате нашия бюлетин. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин лични данни.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

  • Данни за родителите: три имена, адрес на електронна поща, телефонен номер. Тези данни са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент, да уредим всички отношения във връзка с курсовете, да съставим и издадем необходимите документи във връзка с курсовете, както и заплащането и осчетоводяването на услугите.
  • Адрес на електронна поща и телефонен номер са ни необходими, за да се свържем с родителя във всеки един момент от провеждането на курсовете, да отговаряме на запитвания и да уважаваме искания, както и да разменим информация след курса във връзка с неговото провеждане.
  • Име на лице, което води и взима детето. Тези данни са ни необходими, за да осигурим сигурност на вашето дете и да не позволим то да бъде предадено на трето лице без вашето знание и изрично съгласие.
  • Имена, дата на раждане, училище, специфични особености или здравословни проблеми на децата, за които екипът на Забавна математика трябва да знае. Тези данни са ни необходими, за да се погрижим максимално добре за вашите деца и ако е необходима бърза реакция за защита здравето и живота на детето ми по време на курса.
  • Данни за родителите: две имена, адрес на електронна поща, за да се запишете за нашия бюлетин, чрез който да ви изпращаме учебни материали, информативни статии и информация за нови продукти или събития.

Тъй като за обработването на данните на вашите деца и данните ви за контакт извън провеждането на курсовете се ползват със специална защита съгласно приложимото законодателство, е необходимо вашето изрично съгласие и ние сме подготвили специална декларация, чрез която да потвърдите съгласието си за това.

Вашето съгласие за обработване на личните данни ни е необходимо, за да включим детето ви в курса и законът не ни дава възможност да ви предоставим услугата си, ако не ни го предоставите.

Съгласието ви за ползване на имейла ви за контакт обаче не е необходимо за предоставянето на услугите ни и няма да ви откажем да включим детето ви курс, ако не ни дадете такова съгласие. Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на своя или трета страна, освен ако не се запишете изрично за бюлетина, в регистрацията към който се съгласявате да получавате информация за продукти и услуги.

Можете да оттеглите съгласието по всяко време по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място. Ако оттеглите съгласието си за обработване на данните за вашето дете обаче няма как то да продължи посещаването на наш курс.

Когато получим запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми на сайта, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които сте ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки родител носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената на лицата, които водят или взимат децата от курса.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ и ПАРТНЬОРИ

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително за съхранение на личните данни – Mailchimp, WordPress, Google Drive и за ползване на електронна поща – Gmail. Тези услуги се предоставят от Google Inc, поради което е възможно данните да бъдат съхранени извън ЕС, включително на територията на САЩ.. Google Inc. е в списъка с компании, чиято дейност е в съответствие с изискванията на Privacy Shield.

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

При провеждане на съвместни курсове и инициативи с други организации, в която сте записали детето си за участие, името и датата на раждане на детето ви ще бъдат предоставени на другата организация, заедно с вашите данни за контакт с цел организация, администриране и провеждане на събитията.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от родителите. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от ваш родител или настойник, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

При съхраняването на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надежност и изискванията на закона.

По принцип обработваме данните на детето ви, докато се провежда съответния курс.

За да ви изпратим по електронна поща предложение за ползване на отстъпка при празнуване на първия рожден ден на детето ви след провеждане на курса, пазим денят и месецът на раждане на детето ви в срок до една година след края на курса.

При дадено съгласие, пазим адреса на електронна поща на родителите за срок от три години след курса, за да предоставям информация и отстъпки за следващи курсове.

Срокът на съхранение на вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, но не сте ползвали услугите ни, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни.

Абонамент за бюлетин съхраняваме до прекратяване на абонамента от Вашата страна.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде трансферирана или изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

– имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас или детето ви, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

– имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

– имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

– имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.

– имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин

– имате право да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до адресите, посочени най-горе. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като ни пишете на matematikata.zabavna@gmail.com

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

  1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
  2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузер (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги. Забавна математика ЕООД прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС. Бисквити се използват за целите на Google analytics и статистика от сайта.

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузер (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта услуги. Забавна математика ЕООД прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС. Бисквити се използват за целите на Google analytics и статистика от сайта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИ БИСКВИТКИ

За да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да дадем възможност за използването на определени функции, в различни страници ние използваме така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на твоето устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като го затвориш (така наречените бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на твоето устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаваме твоя браузър при следващото ти посещение (така наречените постоянни бисквитки). Посредством бисквитките не може нито да се получи достъп до други файлове на компютъра ти, нито да се научи имейл адреса ти. Правното основание за обработка на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Бисквитките се запаметяват на твоето устройство и ти можеш изцяло да контролирате тяхното използване. Чрез промяна в настройките на интернет браузъра можеш да деактивираш или ограничиш прилагането на бисквитки. Запаметените вече бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако бисквитките бъдат деактивирани за нашия уебсайт, може да не бъдеш в състояние да използвате всички функции в пълния им обхват.

КОНТРОЛ НА БИСКВИТКИТЕ В БРАУЗЕРА

Ако впоследствие не искаш да събираме и анализираме информация относно твоето посещение, можеш по всяко време да се откажеш от това.

За техническото осъществяване на този отказ в твоя браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Тази бисквитка служи единствено за регистрирането на твоя отказ. Моля имай предвид, че поради технически причини бисквитките могат да се използват само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриеш бисквитките или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададеш желания от теб избор.