fbpx
Image Alt
  /  Забавна математика в началното училище

Забавна математика в началното училище

Частично присъствена форма на обучение, 1 кредит, продължителност: 16 часа (8 присъствено и 8 дистанционно).

Програмите са одобрени от МОН и след успешното им приключване участниците получават квалификационни кредити!

Дати за следващо двудневно обучение в София:

 • 19.08.2023, 20.08.2023

Максимален брой на участниците: 10

Описание

“Забавна математика в началното училище” представлява програма за извънкласна дейност по забавна математика, която цели да обогати участниците с нови знания и умения за творческа работа с деца от 6 г. възраст до 4-ти клас в областта на занимателната математика. Програмата е основана на десетгодишния опит на образователната инициатива “Забавна математика”, тясно специализирана в разработването на учебно съдържание за извънкласна дейност по математика. Косвено курсът през преподавателите цели да подпомогне всички деца, като засили техния интерес към математиката и разчупи основните предразсъдъци свързани с нея. Частично-присъствената форма се провежда с 50% присъствени занятия, онлайн подкрепа и обратна връзка, а ресурсите и дейностите са достъпни и в електронна форма. Не се изискват специални технически средства и умения.

Какво ще придобият участниците?

Нови знания:
4 модула, включващи различни теми и инструменти: Забавна аритметика, Забавна геометрия, Логически игри, Математика в природата и изкуствата.
Познания за структурата на методически урок и ключови елементи, които ще подпомогнат учителя в създаване на собствено съдържание.

Практически демонстрация, упражнения и ролеви игри:

 • Теми от различни модули.
 • Набор от двигателни математически дейности за прилагане в различни учебни ситуации с помощта на подръчни дидактични материали.

Дискусия:
Разнищване на основните митове за математиката. Емпатичен подход при комуникация с родители.

Последващата подкрепа:
Постоянна подкрепа от екипа и останалите участници.

Теми:

 • Забавна математика – мисля, визия, принципи
 • Основни тематични модули
 • Методология и структура на урока
 • Двигателни математически дейности
 • Използване и приложение на дидактични материали
 • Оценка, Анализ и Обратна връзка

За кого е това обучение?

 • Учители
 • Логопеди
 • Заместник-директори
 • Директори
 • Възпитатели

Какво ще умеете след успешното приключване на обучението?

 • Ще разполагате с богат набор от идеи и инструменти, както и готови разработени теми как да направите математиката по-интересна за децата;
 • Ще разполагате с набор от двигателни математически дейности и тяхното приложение при въвеждане на нов материал и преговор на стар такъв.
 • Ще имате практични знания как да свържете математиката със света около нас.
 • Ще умеете по-лесно да откривате забавната страна на математиката, да се забавлявате и да предавате този заряд на децата.

Цена: 200 лв.

Телефон за повече информация: 0895 670 999

Записване