fbpx
Image Alt
  /  Танци и математика (Телесно-кинестетична математика)

Танци и математика (Телесно-кинестетична математика)

Обучението се предлага в частично-присъствена форма с присъждане на 2 кредита.

Програмите са одобрени от МОН и след успешното им приключване участниците получават квалификационни кредити!

Описание

Програмата „Танци и математика“ (Телесно-кинестетична математика) е създадена с цел да обогати учебното съдържание на преподавателите с най-наличния инструмент – собственото тяло. То е в отговор на въпросите “Как тялото може да бъде партньор в обучителния процес?” и „Как можем да подхраним вродения импулс за игра и телесно възприятия у децата, които буквално да ги придвижват към концептуалното разбирането на елементарна математика“.
Частично-присъствената форма се провежда с 50% присъствени занятия, онлайн подкрепа и обратна връзка.

Какво ще придобият участниците?

Нови знания:
Запознанство с основните концепции за танцувална математика, развити през последните 25 години чрез практични упражнения включващи цялото тяло, които участниците ще имат възможност да изпитат на практика, да извлекат изводи и да ги приложат в собствените си часове. В 32 часовата програма тялото ще бъде равностоен партньор на мозъка във възприемане на математически знания и умения.

Практически демонстрации, упражнения и ролеви игри:
Набор от упражнения в 4 основни направления: “Тяло в действие”, “Тяло в движение”, “Манипулатив в действие”, “Манипулатив в движение”. Демонстрациите и упражненията ще могат да се случват както присъствено, така и дистанционно през платформа.

Дискусия:

Разнищване на основните митове за математиката. Емпатичен подход при комуникацията с родители.

Последващата подкрепа:
Постоянна подкрепа от екипа и останалите участници.

Теми:
1. Тялото като мисловен инструмент;
2. Каква математика тялото може най-добре да учи и изразява;
3. Пространствено мислене и възприемане на форми в пространството;
4. Симетрия и трансформация в пространството.
5. Използване на манипулативи
6. Оценка, Анализ и Обратна връзка

За кого е това обучение?

  • Възпитатели
  • Учители
  • Хореографи
  • Логопеди
  • Заместник-директори
  • Директори

Какво ще умеете след успешното приключване на обучението?

Ще разполагате с богат набор от идеи, инструменти и подходи как да ангажирате тялото в обучителния процес по математика, както при въвеждане на нови теми, така и като преговор или като метод за повишаване на концентрацията.
Ще имате практични знания как да свържете математиката със заобикалящия свят.
Ще разполагате с много нови знания как от “нищо да направите нещо”, т.е как да използвате собственото си тяло, за да обясните избрани сложни математически идеи по много лек начин.

В момента няма обявени дати за това обучение, но можете да заявите интерес през формата за свободни заявки.

Телефон за повече информация: 0895 670 999.

Записване