fbpx
Image Alt
  /  Обучение за учители Забавна математика в детската градина

Обучение за учители Забавна математика в детската градина

Обучението се предлага в две частично присъствени форми: кратка(16 часа с присъждане на 1 кредит) и разширена (48 часа с присъждане на 3 кредита ).

Кратката форма на обучение запознава участниците с основните теми и дава едно базово разбиране. Разширената форма препоръчваме на тези учители/възпитатели, които биха желали да водят група по занимателна математика на техните работни места. В края на обучението преподавателите, които желаят да водят такива група ще положат изпит. В момента няма обявени дати за разширен курс, но можете да заявите интерес през формата за свободни заявки.

Програмите са одобрени от МОН и след успешното им приключване участниците получават квалификационни кредити!

Дати за следващо двудневно обучение в София

 • 29.07.2023, 30.07.2023

Описание

“Забавна математика в детската градина” представлява програма за извънкласна дейност по забавна математика, която цели да обогати участниците с нови знания и умения за творческа работа с деца от последните три възрастови групи в детските градини (4-6 години). Програмата е основана на десетгодишния опит на образователната инициатива “Забавна математика”, тясно специализирана в разработването на интерактивно учебно съдържание за най-малките. Курсът цели да подготви участници в отговорната задача да направят първият досег на децата с царицата на всички науки, възможно най-приятен. Авторите на обучението вярват, че сприятеляването с математиката в ранна детска възраст е подкрепа за цял живот.

Частично-присъствената форма се провежда с 50% присъствени занятия.

Какво ще придобият участниците?

Нови знания:

4 модула, включващи различни теми и инструменти: Забавна аритметика, Забавна геометрия, Логически игри, Математика в природата и изкуствата.
Познания за структурата на методически урок и ключови елементи, които ще подпомогнат учителя в създаване на собствено съдържание.

Практически демонстрации, упражнения и ролеви игри:

 • Теми от различни модули.
 • Набор от двигателни математически дейности за прилагане в различни учебни контексти с помощта на подръчни дидактични материали като въже, пръчици, кубчета.

Дискусия:

Разнищване на основните митове за математиката. Емпатичен подход при комуникация с родители.

Последващата подкрепа:

Постоянна подкрепа от екипа и останалите участници.

Теми:

 • Забавна математика – мисля, визия, принципи
 • Основни тематични модули
 • Методология и структура на урока
 • Двигателни математически дейности
 • Приложение на дидактични материали
 • Оценка, анализ и обратна връзка

За кого е това обучение?

 • Възпитатели
 • Учители
 • Логопеди
 • Заместник-директори
 • Директори

Какво ще умеете след успешното приключване на обучението?

 • Ще разполагате с богат набор от идеи, инструменти и подходи как да направите първият досег на децата с различни математически концепции вълнуващ и ангажиращ.
 • Ще разполагате с набор от двигателни математически дейности и тяхното приложение при въвеждане на нов материал и преговор на стар такъв.
 • Ще имате практични знания как да свържете математиката със света около нас.
 • Ще разполагате с много нови знания как от “нищо да направите нещо”, т.е как да използвате подръчни материали, за да обясните сложни математически идеи по много достъпен начин.
 • Ще умеете по-лесно да откривате забавната страна на математиката, да се забавлявате и да предавате този заряд на децата.

Цена за обучението: 200 лв.

Телефон за връзка 0895 670 999.

Записване