fbpx
Image Alt
  /    /  февруари

От предишната статия знаете, че двигателните (кинестетични) дейности се делят на 4 групи: 1.            Тялото в действие; 2.            Тяло в движение: пространство, посока; 3.            Манипулативи в действие; 4.            Манипулативи в движение; Ще разгледаме прости примери за всеки от тези начини, както и идея как можете

Двигателни математически дейности и имат ли те място в урока по математика? Често получаваме въпроси от родители: “Каква математика учат децата чрез двигателните дейности, включени в часа?” Понякога родителите се чудят и правят коментари като този: “То бива забавна математика, но