fbpx
Image Alt
  /  Uncategorized @bg   /  Двигателни математически дейности

Двигателни математически дейности

Двигателни математически дейности и имат ли те място в урока по математика?

Често получаваме въпроси от родители: “Каква математика учат децата чрез двигателните дейности, включени в часа?” Понякога родителите се чудят и правят коментари като този: “То бива забавна математика, но чак пък толкова!”

Според медицината и съвременната психология тялото и мозъкът са неразривно свързани. Когнитивната невропсихология доказва ефекта на тясната взаимовръзка между тялото и мозъка в процеса на ученето. Проучване в Дания доказва, че грубите двигателни умения допринасят повече за по-добри математически постижения, отколкото фините такива. Това се отнася особено за деца с изявена телесно-кинестетична интелигентност.

Според Жан Пиаже, швейцарски психолог, един от най-известните специалисти по детска психология, още от първите си дни детето е ангажирано с извличане на математическо знание от взаимодействието на тялото му със заобикалящата го среда.
Независимо дали го осъзнаваме или не, в училище ние искаме от децата да забравят естествения си математически опит в и със средата, за да запомнят нова поредица от правила. (1)
Tова е и мотивацията ни от 2016 година досега “Забавна математика” да се включи като главен партньор в европейския проект по програма Erasmus + “Maths in motion”. Както можете да се досетите и по името, проектът изследва връзката между двигателните активности и обучението по математика.
Това партньорство отвори и създаде нови ресурси, които успяхме да заложим и в часовете ни по забавна математика.

Дистанционно обучение по забавна математика и двигателни дейности

Поради стеклите се обстоятелства, дистанционното обучение се превърна в част от ежедневието на съвременните деца. „Забавна математика“ не прави изключение, но дори и през екраните на компютри и лаптопи, ние намираме начин да съчетаем двигателните дейности с образователно-математическия и забавен характер на заниманията. Във формата на дистанционното учене двигателните дейности стават още по-важни заради прекаленото заседяване пред екраните и липсата на екипни физически дейности.

Как можем да използваме двигателните(кинестетични) дейности?

Съществуват 4 основни начина да използваме кинестетични методи в учебния процес по „Забавна математика“:

  1. Тялото в действие;
  2. Тяло в движение: пространство, посока;
  3. Манипулативи в действие;
  4. Манипулативи в движение;

За тях ще ви разкажем по-подробно в следващата ни статия. Ще ви дадем простички идеи как да включвате двигателните математически дейности в ежедневието у дома.

Post a Comment