fbpx
Image Alt
  /  Uncategorized @bg   /  Двигателните дейности в Забавна математика vol.2
математика-и-движение

Двигателните дейности в Забавна математика vol.2

От предишната статия знаете, че двигателните (кинестетични) дейности се делят на 4 групи:

1.            Тялото в действие;

2.            Тяло в движение: пространство, посока;

3.            Манипулативи в действие;

4.            Манипулативи в движение;

Ще разгледаме прости примери за всеки от тези начини, както и идея как можете да ги приложите в училищна или домашна среда.

1. Тялото в действие:

Чрез директното изразяване чрез тялото можем да въведем концепцията за симетрия. Това може да стане още на възраст 3-4 години. Например можем да играем на симетрични и несиметретрични скулптури чрез играта “Хоп, абра-кадабра”. Когато водещият каже  “Хоп, хоп!”  детето прави поза, в която и двете половини на тялото да правят едно и също нещо, например двете ръце са изпънати горе на еднакво разстояние до тялото. Когато кажа „Абра кадабра“ детето прави поза, в която двете половини на тялото правят различни неща или са разположени по различен начин (несиметрична поза).

Дейността може да се усложни като се въвежда думичката “симетрия”, както и “оси на симетрия”.

Така детето се запознава със сложни математически понятия, без да изпитва затруднения.

2.Тяло в движение:

Избираме два обекта в пространството и разсъждаваме за различните начини, по които можем да стигнем от единия обект до другия. Изследваме траекториите като се движим по тях, а после си ги представяме умалени. След това можем да пренесем различните пътища върху лист с форма на стаята, в която се намираме.

3. Манипулативи в действие или въжето в математиката:

Въжето върши чудесна работа, за да визуализираме двуизмерни и триизмерни форми в пространството. Необходимо е въже дълго поне 2 метра, както и поне трима участника, за да направим различни видове триъгълници с върхове нашите ръце, където ще се събират краищата на въжето.

4. Манипулативи в движение:

Можем да построим голям настолен лабиринт, да поставим обект, който ще търси изхода из лабиринта и да разсъждаваме за стратегията, която ще ни помогне да преминем успешно лабиринта. Движи се нашата ръка управляваща обекта. Интересно е да се наблюдава движението на обект, който държим в сравнение с познатото движение на нашето тяло в пространството.

В рамките на проекта “Maths and motion” направихме оценка на представянето на децата преди и след участие в двигателни математически дейности в часовете по „Забавна математика“. Установи се, че не само мотивацията на самите деца се повишава, но и самите учители чувстват по-голямо удовлетворение за работа. Ние, от „Забавна математика“, поощряваме обучаващите колеги да намерят начин да вмъкнат тези дейности в часовете, което на свой ред ще добави време на мотивация и засилен интерес към предмета.

Post a Comment